Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725
 CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ XÃ ANH SƠN
 Theo phả hệ của các dòng họ, các cụ cao niên kể lại và truyện kể dân gian. Cách đây khoảng hơn 300 năm đã có người dân đến đây lập nghiệp và sinh sống, trong quá trình tồn tại và phát triển. Xã Anh Sơn trước đây đã có nhiều lần thay đổi địa giới và tên gọi.
Thời thuộc Hán, vùng đất xã Anh Sơn ngày nay thuộc phần đất phía nam huyện Cư Phong, quận Cửu Chân. Đến thế kỷ thứ III sau Công Nguyên, xã Anh Sơn thuộc vùng đất huyện Thường Lạc. Từ khi Khúc Thừa Dụ lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền tự chủ, đến chiến thắng Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền, thời Đinh và thời Tiền Lê, vùng đất Anh Sơn thuộc cực Nam của Ái Châu.
Đến thời nhà Trần, nhà Hồ (thế kỷ XIII-XIV) vùng đất Anh Sơn thuộc huyện Cổ Chiến. Đầu thế kỷ XV, thời thuộc Minh, huyện Tĩnh Gia đổi tên thuộc huyện Cổ Bình, sau gọi là huyện Kết Thuế, thuộc châu Cửu Chân phủ Thanh Hóa. Đầu thời Nguyễn, vùng đất xã Anh Sơn thuộc tổng Yên Thái, huyện Ngọc Sơn. Năm Minh Mệnh thứ XIX (1838) cùng với việc đặt, đổi tên một số huyện như Thụy Nguyên thành Thiệu Hóa, Lôi Dương thành Thọ Xuân thì huyện Ngọc Sơn đổi tên thành phủ Tỉnh Gia. Xã Anh Sơn ngày nay thuộc tổng Yên Thái, huyện Ngọc Sơn, phủ Tĩnh Gia.
Sau cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công, tháng 4 năm 1946 thực hiện chủ trương “Bãi bỏ cấp tổng, thành lập cấp xã” của Trung ương, tổng Yên Thái được chia làm 6 xã, các làng của xã Anh Sơn lúc này thuộc 2 xã: Việt Cường và Việt Hồng. Làng Bài, Cổ Trinh, Yên Tôn, An Cư thuộc xã Việt Cường, còn làng Kiếu, làng Xuân Canh và Lộ Bạch thuộc xã Việt Hồng.
Cuối năm 1947, 6 xã gồm; Duy Tân, Minh Hòa, Toàn Thắng, Việt Cường, Hồng Minh, Việt Hồng sáp nhập thành 1 xã lớn, lấy tên là xã Các Sơn.  Ngày 20/7/1954 thực hiện chủ trương của Ủy ban hành chính tỉnh Thanh Hóa về phân chia lại địa giới hành chính các huyện và xã trong tỉnh (các xã lớn tách ra thành các xã nhỏ), xã Các Sơn được tách thành 3 xã: Xã Các Sơn, xã Anh Sơn và xã Hùng Sơn. Xã Anh Sơn sau khi chia tách có 7 thôn đó là: thôn An Cư, thôn Yên Tôn, thôn Cổ Trinh, thôn Bài, thôn Kiếu, thôn Hùng Thắng và thôn Xuân Áng. Năm 1963, thôn Hùng Thắng và thôn Xuân Áng sáp nhập thành thôn Xuân Thắng. Từ đó cho đến ngày nay xã ổn định với 6 thôn là thôn An Cư, thôn Yên Tôn, thôn Cổ Trinh, thôn Bài, thôn Kiếu và thôn Xuân Thắng.
Đến năm 2020 xã Anh Sơn thuộc thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, với dân số là 5412 người, 1530 hộ; trong đó thôn Xuân Thắng 467 hộ, 1474 khẩu, thôn Kiếu 282 hộ, 913 khẩu, thôn Bài 217 hộ, 919 khẩu, thôn Cổ Trinh 215 hộ, 933 khẩu, thôn Yên Tôn 230 hộ, 663 khẩu và thôn An Cư có 119 hộ, 510 khẩu.
Cũng như nhiều miền quê khác ở Thanh Hóa, nhân dân các làng trong xã Anh Sơn vẫn đang duy trì rất nhiều truyền thống văn hóa tốt đẹp như đoàn kết, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, trong lao động sản xuất và sinh hoạt hàng ngày. Hiện xã có đình Bài là di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh - là nơi thờ tự Thành Hoàng làng và nơi sinh hoạt cộng đồng của nhân dân. Vùng đất Anh Sơn là nơi sinh ra tướng quân Bùi Kim Chiểu, nhờ có công đánh giặc, lập nhiều chiến công trong chiến trận nên năm 1740 (tức năm Cảnh Hưng thứ 6), ông Bùi Kim Chiểu được vua sắc phong ban thưởng chức Bát Hộ và phong hiệu tướng quân. Hàng năm các dòng tộc trong xã đều tổ chức nhiều lễ tế tri ân các bậc tiền nhân. Bên cạnh đó địa phương vẫn duy trì tổ chức các hoạt động văn hóa khác./.
Nguồn: Lịch sử Đảng bộ xã Anh Sơn.