Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

BẢO HIỂM Y TẾ

Ngày 18/08/2023 17:26:46

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

 BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ


 

 Kính thưa: Toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Tính đến tháng 8 năm 2023, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã Anh Sơn tham gia BHYT là 92,86%, đạt 99,8% kế hoạch. Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân trong thời gian tới. Uỷ ban nhân dân xã Anh Sơn kêu gọi người dân trên địa bàn xã – những ai chưa tham gia BHYT vì lợi ích của mỗi người và vì nhiệm vụ chính trị chung của xã nhà, khẩn trương tham gia BHYT.

1. Với mức tiền đóng cho mỗi loại đối tượng từ ngày 01/07/2023 như sau:

* Hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình

Các thành viên gia đình mua bảo hiểm y tế mức giá : 56,700 đ/người/tháng .

* Đối với hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế:

           Mỗi thành viên mua: 24.300 đ/ người/tháng

* Đối với hộ gia đình tự nguyện

          - Người thứ nhất : 100% = 972.000đ/người/năm

- Người thứ hai: 70% = 680.400 đ/người/ năm

- Người thứ ba : 60% = 583.200 đ/người/năm

- Người thứ tư: 50% = 486.000 đ/người/năm

- Từ người thứ năm trở đi 40% mức đóng = 388.800 đ/người/năm

Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT tại các đại lí thu trên địa bàn xã để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế theo quy định nhanh nhất.

2. Lợi ích của người tham gia BHYT:

 -Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

-Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

-Bảo hiiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

-Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm . Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng , thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Nhằm mục đích thực hiện tốt chỉ tiêu về y tế trong năm 2023,  theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham ra BHYT đạt tỷ lệ 93 % trở lên, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị , các thôn trong xã cần phải tăng cường tuyên truyền vận động, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã biết về lợi ích của việc tham gia BHYT để tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân,  đảm bảo chính sách giảm nghèo bền vững./.

 

 

BẢO HIỂM Y TẾ

Đăng lúc: 18/08/2023 17:26:46 (GMT+7)

BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ CHÍNH SÁCH BẢO HIỂM Y TẾ

 BÀI TUYÊN TRUYỀN

VỀ THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ


 

 Kính thưa: Toàn thể nhân dân trên địa bàn toàn xã!

Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội quan trọng, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc, thể hiện sự tương thân tương ái, chia sẻ rủi ro giữa người khỏe với người ốm, giữa người trẻ với người già, giữa người có thu nhập cao với người có thu nhập thấp. Đồng thời thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước nhằm hướng tới công bằng trong chăm sóc sức khỏe, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho mọi người dân.

Tính đến tháng 8 năm 2023, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã Anh Sơn tham gia BHYT là 92,86%, đạt 99,8% kế hoạch. Để thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn xã, hoàn thành chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân trong thời gian tới. Uỷ ban nhân dân xã Anh Sơn kêu gọi người dân trên địa bàn xã – những ai chưa tham gia BHYT vì lợi ích của mỗi người và vì nhiệm vụ chính trị chung của xã nhà, khẩn trương tham gia BHYT.

1. Với mức tiền đóng cho mỗi loại đối tượng từ ngày 01/07/2023 như sau:

* Hộ gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình

Các thành viên gia đình mua bảo hiểm y tế mức giá : 56,700 đ/người/tháng .

* Đối với hộ cận nghèo mua Bảo hiểm y tế:

           Mỗi thành viên mua: 24.300 đ/ người/tháng

* Đối với hộ gia đình tự nguyện

          - Người thứ nhất : 100% = 972.000đ/người/năm

- Người thứ hai: 70% = 680.400 đ/người/ năm

- Người thứ ba : 60% = 583.200 đ/người/năm

- Người thứ tư: 50% = 486.000 đ/người/năm

- Từ người thứ năm trở đi 40% mức đóng = 388.800 đ/người/năm

Các hộ gia đình đăng ký mua BHYT tại các đại lí thu trên địa bàn xã để được hướng dẫn làm hồ sơ và nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế theo quy định nhanh nhất.

2. Lợi ích của người tham gia BHYT:

 -Bảo hiểm y tế mang lại rất nhiều lợi ích cho người dân, nhất là các gia đình có mức thu nhập thấp khi ốm đau.

-Bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân không vì mục đích lợi nhuận, do nhà nước tổ chức thực hiện và toàn dân tham gia, để bảo vệ sức khỏe cho mỗi người khi ốm đau, tai nạn, nhằm đảm bảo an sinh xã hội.

-Bảo hiiểm y tế chi trả phần lớn chi phí khám bệnh, xét nghiệm, thuốc men và chăm sóc cho người có thẻ khi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng nơi đăng ký ghi trên thẻ. Đóng tiền mua bảo hiểm y tế là cách đóng góp khi lành, để dành khi ốm.

-Tham gia BHYT không chỉ được hỗ về chi phí khám chữa bệnh mà ngay từ khi mua thẻ người dân đã được hỗ trợ kinh phí để mua thẻ bảo hiểm . Cùng với việc cấp BHYT cho người nghèo, cho đối tượng người có công, đối tượng BTXH thì việc hỗ trợ BHYT cho người dân là một chính sách xã hội quan trọng , thể hiện tính nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta nhằm mục đích hỗ trợ cho toàn dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe kỹ thuật cao, phát hiện bệnh tật kịp thời, tiết kiệm chi phí khám chữa bệnh, nhất là trong bối cảnh giá các dịch vụ y tế được điều chỉnh theo hướng tăng cao như hiện nay. Đây là chính sách xã hội nhằm hướng tới việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân.

Nhằm mục đích thực hiện tốt chỉ tiêu về y tế trong năm 2023,  theo quy định xã đạt chuẩn tiêu chí về y tế tỷ lệ người dân trong xã tham ra BHYT đạt tỷ lệ 93 % trở lên, đề nghị các ban ngành, đoàn thể, cơ quan đơn vị , các thôn trong xã cần phải tăng cường tuyên truyền vận động, đến toàn thể đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn xã biết về lợi ích của việc tham gia BHYT để tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân,  đảm bảo chính sách giảm nghèo bền vững./.