Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 27/05/2021 09:09:42

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Ủy ban bầu cử xã Anh Sơn thông báo tình hình kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn xã như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số: 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số: 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của cấp trên. Xã Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn xã bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật. Một số tình hình, kết quả cụ thể như sau:

- Về tình hình chung trong ngày bầu cử: Tình hình giao thông, thông tin liên lạc được đảm bảo, thông suốt, an toàn, thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nào tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường trên địa bàn xã, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bầu cử.

- Về kết quả bầu cử: Toàn xã có 3470/3470 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả đã bầu được 25/25 đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần.

Nhìn chung, không khí bầu cử trên toàn xã diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của “Ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Tổng hợp: NXH

 

 

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng lúc: 27/05/2021 09:09:42 (GMT+7)

Kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 Ủy ban bầu cử xã Anh Sơn thông báo tình hình kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra trên địa bàn xã như sau:

Thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Nghị quyết số: 133/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chỉ thị số: 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của của cấp trên. Xã Anh Sơn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác bầu cử trên địa bàn xã bảo đảm tiến độ và đúng quy định pháp luật. Một số tình hình, kết quả cụ thể như sau:

- Về tình hình chung trong ngày bầu cử: Tình hình giao thông, thông tin liên lạc được đảm bảo, thông suốt, an toàn, thuận lợi để cử tri tham gia bầu cử; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo tuyệt đối, không để xảy ra sự cố nào tại các khu vực bỏ phiếu bầu cử. Các tổ chức phụ trách bầu cử, các cơ quan ban, ngành trong cả hệ thống chính trị theo chức năng, nhiệm vụ đều chủ động, tích cực, phối hợp tham gia thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, phương tiện, kỹ thuật, nhân lực để tổ chức thành công cuộc bầu cử.

Các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 được tăng cường trên địa bàn xã, triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu vực bầu cử.

- Về kết quả bầu cử: Toàn xã có 3470/3470 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 100%. Kết quả đã bầu được 25/25 đại biểu HĐND xã đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần.

Nhìn chung, không khí bầu cử trên toàn xã diễn ra rất sôi nổi; cử tri tích cực đi bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao, phấn khởi và tin tưởng. Tại các điểm bầu cử, hầu hết cử tri tham gia bỏ phiếu từ sớm, thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân của mình để lựa chọn, bầu ra những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân tham gia vào cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất ở Trung ương và địa phương. Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã diễn ra dân chủ, an toàn, bảo đảm tiến độ và đúng luật định. Có thể khẳng định, cuộc bầu cử đã diễn ra thành công tốt đẹp, thật sự là Ngày hội lớn của toàn dân. Thành công của cuộc bầu cử là kết quả của “Ý Đảng hòa quyện với lòng Dân”, thể hiện được tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, từng cử tri, từng người dân đối với quê hương đất nước, là động lực mạnh mẽ và là nền tảng quan trọng để Anh Sơn phát triển nhanh và bền vững trong tương lai.

Tổng hợp: NXH