Ý kiến thăm dò

Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
88725

Công khai số điện thoại đường dây nóng

Ngày 30/10/2023 17:02:48

Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

 THÔNG BÁO  

Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

      

 

Căn cứ thông báo số 152/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP Tỉnh Thanh Hóa về việc thông báo Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo thông suốt, liên tục 24/24 giờ và việc tiếp nhận, xử lí thông tin đảm bảo công khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo quy định. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Anh Sơn thông báo số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

1

Hà Văn Giáp

Quyền chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0911010617

2

Nguyễn Ngọc Tân

Phó chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0915932238

3

Nguyễn Đình Tú

Phó chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0949866888

4

Lê Anh Chiến

Trưởng phòng Nghiệp vụ và truyền thông

0918916286

5

Lê Thiều Huệ

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và truyền thông

0912602409

II

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP thị xã Nghi Sơn

1

Nguyễn Bá Phương

Phó chánh văn phòng HĐND&UBND thị xã

0948730567

02373970032

2

Vũ Trọng Nam

Phó trưởng phòng kinh tế

0906863699

III

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP xã Anh Sơn

1

Lê Như Hùng

Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban chỉ đạo QL vệ sinh ATTP

0962853234

2

Trần Thị Quy

Công chức VH-XH – Tổ trưởng tổ giúp việc ban chỉ đạo

0984657469

Ban chỉ đạo quản lí vệ sinh ATTP xã thông báo số điện thoại tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh hóa đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ

Công khai số điện thoại đường dây nóng

Đăng lúc: 30/10/2023 17:02:48 (GMT+7)

Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

 THÔNG BÁO  

Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa

      

 

Căn cứ thông báo số 152/QĐ-UBND ngày 18/10/2023 của Văn phòng điều phối vệ sinh ATTP Tỉnh Thanh Hóa về việc thông báo Số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa.

Để đảm bảo thông suốt, liên tục 24/24 giờ và việc tiếp nhận, xử lí thông tin đảm bảo công khai minh bạch, đúng trình tự, thủ tục, thời gian, thẩm quyền theo quy định. Ban chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm xã Anh Sơn thông báo số điện thoại của cán bộ, công chức tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP qua đường dây nóng trên địa bàn Tỉnh Thanh Hóa, cụ thể như sau:

TT

Họ tên

Chức vụ

Số điện thoại

I

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

1

Hà Văn Giáp

Quyền chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0911010617

2

Nguyễn Ngọc Tân

Phó chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0915932238

3

Nguyễn Đình Tú

Phó chánh văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP tỉnh

0949866888

4

Lê Anh Chiến

Trưởng phòng Nghiệp vụ và truyền thông

0918916286

5

Lê Thiều Huệ

Phó trưởng phòng Nghiệp vụ và truyền thông

0912602409

II

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP thị xã Nghi Sơn

1

Nguyễn Bá Phương

Phó chánh văn phòng HĐND&UBND thị xã

0948730567

02373970032

2

Vũ Trọng Nam

Phó trưởng phòng kinh tế

0906863699

III

Văn phòng điều phối về vệ sinh ATTP xã Anh Sơn

1

Lê Như Hùng

Chủ tịch UBND xã – Trưởng ban chỉ đạo QL vệ sinh ATTP

0962853234

2

Trần Thị Quy

Công chức VH-XH – Tổ trưởng tổ giúp việc ban chỉ đạo

0984657469

Ban chỉ đạo quản lí vệ sinh ATTP xã thông báo số điện thoại tiếp nhận, xử lí phản ánh, kiến nghị về vệ sinh ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh hóa đến các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân biết để tiện liên hệ